Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚAM

Odział Śląski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP)

zapraszają na

VIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe z cyklu Postępy w Neurologii i Psychiatrii
sesja psychiatryczna:

Problematyka wypalenia zawodowego


29.03.2006r. (środa)

prowadzenie sesji: prof. dr hab.n.med. Irena Krupka-Matuszczyk

  1. Kryteria diagnostyczne wg DSM-IV
    prof. Irena Krupka-Matuszczyk, ŚAM Katowice

  2. Psychologiczne aspekty wypalenia zawodowego
    prof. Katarzyna Popiołek, UŚ Katowice

  3. Skutki psychosomatyczne mobingu
    prof. Anna Grzywa, AM Lublin

  4. Socjologiczne aspekty wypalenia zawodowego
    dr Krystyna Faliszek, UŚ Katowice

  5. Wypalenie zawodowe w służbach mundurowych
    Prof. Wojciech Gruszczyński, UM Łódź

  6. Postępowanie terapeutyczne
    prof. Irena Namysłowska, IPiN Warszawa

Ważne dane dotyczące konferencji:

Data: 29 marca 2006 (środa), początek godzina 9.00, koniec ok. 15.00

Miejsce: Aula A3 w Budynkach Teorii Medycyny w Katowicach, przy ul.Medyków 18.
Uczestnicy: psychiatrzy i neurolodzy (w szczególności lekarze w trakcie specjalizacji – punkty edukacyjne PTP) oraz lekarze innych specjalności (głównie rodzinni)
Liczba uczestników:
200-250 osób
Punkty edukacyjne PTP: 5
Możliwość noclegu:
Bursa akademicka, Katowice, Medyków 24, tel. 032 2088 570 - pokój 1-os z łazienką 55zł


Opłaty

25 zł płatne na konto do 24.03.2006:

30 zł płatne po 25.03.2006 (na konto lub na miejscu)

Konto bankowe 
Komitet Organizacyjny Konferencji 
50 1020 5558 1111 1054 6030 0581 
dopisek: neuropsych06 

Formularz wpłaty na poczcie: pobierzSerwis internetowy konferencji: http://www.neuropsych2006.medforum.pl

Patronat: Śląski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP)

Patronat medialny: Portal Psychiatria Online (http://www.psychiatria.pl)

Złoty sponsor: Adamed 

Pozostali sponsorzy:
Actavis, CelonPharma, Gedeon-Richter, Gerot, Getin Bank, Janssen-Cilag, 
IMS Recruitment, Krka, Mepha, Pfizer, Ratiopharm, Sanofi-Aventis, Servier

Organizatorzy merytoryczni:

  • Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚlAM
    ul. Ziołowa 45/47, 40 635 Katowice, 
    tel./fax. 032 2059260, 35 98 020
    kontakt: dr n.med. Maciej Matuszczyk,
    e-mail: mm@psychiatria.pl, tel.kom. 0601 349 889.

  • Klinika Neurologii GCM ŚlAM
    ul. Ziołowa 45/47, 40 635 Katowice, tel./fax. 032 2029592
    kontakt: Prof. Ewa Motta, e-mail: neurogcm@slam.katowice.pl

Poprzednie wiosenne spotkania neurologów i psychiatrów.
Tematyka dnia psychiatrycznego:

  • 1999 – I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy w Neurologii i Psychiatrii"
    Katowice 28-29.05.1999.

  • 2000 – II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy w Neurologii i Psychiatrii"
    "Stany nagłe w psychiatrii, Genetyka zaburzeń neurologicznych". Katowice, 11-12.05.2000.

  • 2001 – III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy w Neurologii i Psychiatrii"
    ”Nowoczesna diagnostyka w neurologii i psychiatrii”. Katowice, 11-12.05.2001.

  • 2002 – IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy w Neurologii i Psychiatrii"
    ”Nowoczesna farmakoterapia w neurologii i psychiatrii”. Katowice, 14-15.03.2002.

  • 2003 – V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy w Neurologii i Psychiatrii"
    „Neurologia i psychiatria wieku rozwojowego”. Katowice, 14-15.03.2003.

  • 2004 – VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy w Neurologii i Psychiatrii"
    Orzecznictwo inwalidzkie w psychiatrii i neurologii”. Katowice 24-25.03.2004.

  • 2005 – VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy w Neurologii i Psychiatrii"
    Działania niepożądane leków psychotropowych”. Katowice 31.03-1.04.2005.